Elenia-konserni

Yrityksen kotisivut
Perustamisvuosi
Liikevaihto 2016 (milj. €)
315
Henkilöstö Suomessa
333
Koko henkilöstö
333
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Sähkön siirto ja jakelu, lämmön tuotanto, jakelu ja myynti, älykkään sähköverkon projektit ja hankkeet, kysyntäjousto

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Elenia-konserniin kuuluvat sähkönjakeluyhtiö Elenia Oy, Elenia Lämpö Oy, Elenia Palvelut Oy sekä rahoitusyhtiö Elenia Finance Oyj. Elenia on Suomen toisiksi suurin sähkönjakelija, ja sillä on noin 420 000 asiakasta. Elenia Lämpö on Suomen kahdeksanneksi suurin kaukolämmön myyjä. Kotitalouksien ohella keskeisiä Elenian asiakkaita ovat teollisuus-, palvelu-, rakennussektorit sekä julkinen sektori. Elenia Lämpö tuottaa energiansa 65-prosenttisesti biopolttoaineiden avulla. Elenia on ollut mukana monissa älykkään sähköverkon tutkimus- ja kehityshankkeissa. Vuodesta 2016 alkaen Elenia on mahdollistanut asiakkaidensa sähkön pientuotannon myymisen sähkömarkkinoille mittausteknologian avulla. Elenialla on Elenia Aina -niminen palvelu, jonka avulla yhtiön asiakkaat voivat muiden ominaisuuksien ohella tarkastella omaa sähkön ja lämmön kulutustaan ja vertailla omaa kulutusta toisiin käyttäjiin. Elenia kehittää uuden sukupolven älykästä mittausjärjestelmää yhteistyössä Suomen Telian ja Aidonin kanssa. Yhtenä Elenian tavoitteena on tarjota yksityisasiakkaille helppo pääsy sähkön kysyntäjoustomarkkinoille. Mikrotuotanto- ja älyverkkohankkeiden lisäksi Elenia on mukana muun muassa aurinko- ja tuulivoiman tutkimushankkeissa. 

Vienti

Ei