Eltel Networks (Suomen osuus)

Liikevaihto 2016 (milj. €)
302
Henkilöstö Suomessa
1495
Koko henkilöstö
1495
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Sähköverkkopalvelut, tuulivoiman rakentaminen

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Eltel Networks suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää infraverkkoja. Eltel Networks toteuttaa tuulivoimaprojekteissa esimerkiksi kantaverkkoliittymän, tuulivoimalan perustusten sekä tietoliikenneverkon rakentamisen. Uusien tuulipuistojen rakentamisen lisäksi yritys tarjoaa myös niiden ylläpitopalveluita. Eltel oli pääurakoitsijana rakennettaessa Suomen Hyöytytuuli Oy:n tuulipuistoa Raaheen. Tuulipuistoon kuuluu kymmenen 3,45 MW:n kokoista voimalaa. Vuoden 2016 aikana Eltel sai Hyötytuulen kanssa valmiiksi myös toisen tuulipuiston samalla alueella.

Vienti

n/a