Etelä-Savon Energia Oy (konserni)

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
51
Henkilöstö Suomessa

108

Koko henkilöstö

108

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: uusiutuvaan energiaan erikoistunut energiantuottaja

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Etelä-Savon Energia tuottaa sähköä sekä lämpöä Pursialan voimalaitoksessa CHP-tuotantona. Kyseisessä voimalaitoksessa käytetään polttoaineena puuta noin 80-prosenttisesti, sisältäen metsäenergiapuun ja teollisuuden puutähteen. Tukipolttoaineena käytetään polttoturvetta. Pursialan voimalaitoksen vuosittainen sähköntuotantokapasiteetti on noin 400 GWh ja kaukolämpöä laitos pystyy tuottamaan noin 130 MW teholla. Tämän voimalan lisäksi yritys tuottaa sähköä osakkuusyhtiöiden kautta vesi- sekä tuulivoimalla. Etelä-Savon Energialla on 45 %:n omistus Koskienergia Oy:stä, joka omistaa vanhaa vesivoimaa. Etelä-Savon Energia on lähdössä vuoden 2017 aikana mukaan myös aurinkoenergian tuotantoon. Yritykselle valmistuu n. 1130 aurinkopaneelia kattava, teholtaan n. 300 kWp:n aurinkovoimalaitos Mikkelin Pitkäjärvelle kesällä 2017. Etelä-Savon Energia osti kysyntäjoustoratkaisuja tarjoavan Enefix Electric Oy:n syyskuussa 2017.

Vienti

Ei