Green Fuel Nordic Oy

Yrityksen kotisivut
Henkilöstö Suomessa
4
Koko henkilöstö
4
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Bioöljyn ja biokaasun tuotanto puupohjaisista raaka-aineista

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Green Fuel Nordic Oy rakentaa Suomeen lähivuosina useita bioöljytehtaita, joissa se hyödyntää kaupallisesti todennettua pyrolyysiteknologiaa. Tuotannossa käytettäisiin kotimaisia metsäpohjaisia raaka-aineita. Jalostustoiminnan käynnistyttyä yritys tarjoaa kannattavan ja paikallisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille joko lämmitysöljyn tai liikenteen polttoaineiden muodossa.

Vienti

n/a

Sijainti

63.0932448, 27.9561532