Helen (konserni)

Yrityksen kotisivut
Liikevaihto 2016 (milj. €)
782
Henkilöstö Suomessa

1269

Koko henkilöstö

1269

Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Energian tuotanto, myynti ja jakelu: aurinkosähkö, sähkön varastointi, kysyntäjousto

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Helen-konsernin omistaa Helsingin kaupunki. Helen tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä monipuolisia palveluja energian pientuotantoon ja kotitalouksien energiatehokkuuden tehostamiseen. Helenillä on myös Helsingissä kaksi aurinkovoimalaa, jotka kuuluvat Suomen suurimpien joukkoon. Niiden yhteenlaskettu teho on 1193 kWp, joten ne muodostavat tällä hetkellä noin 13 % koko Suomen verkkoon kytketystä aurinkosähkötuotannosta. Helenin kaukolämmön tuotanto kattaa yli 90 % Helsingin lämmöntarpeesta. Vuoden 2016 aikana yritys alkoi tuottaa kaukolämpöä myös kotimaisista jätteistä valmistetulla biokaasulla. Helen lisää lähivuosina uusiutuvan energian tuotantoa Helsingissä sekä suunnittelee biolämpölaitoksia Salmisaareen sekä Vuosaareen. Salmisaareen rakennettavan pellettilämpölaitoksen rakentaminen aloitettiin 2016, ja se valmistuu vuoden 2018 alussa. Helen rakennutti Suvilahteen Helsinkiin vuoden 2016 keväällä yhden Pohjoismaiden suurimmista sähkövarastoista, jonka energiakapasiteetti on 600 kWh. Yritys kehittää lisäksi kysyntäjoustopalveluja sekä on myös mukana hyödyntämässä kotiautomaatiojärjestelmiä. Helenillä on myös noin 40 latauspisteestä koostuva sähköautojen latausverkosto Helsingissä. Vuoden 2016 aikana Helen kehitti uuden "Enne" -palvelun kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta energiankäytöstä ja -tuotannosta. Palvelu tarjoaa jäsenilleen energiankulutukseen liittyviä vinkkejä ja tehostamistoimia, ja siihen voi liittyä kuka tahansa asuinpaikasta tai asumismuodosta riippumatta.

Vienti

Ei