Ilmatieteen laitos

Yrityksen kotisivut
Henkilöstö Suomessa
n/a
Koko henkilöstö
n/a
Päätoimipaikka
Liiketoiminta-alue
Miksi mukana? Kiinnostavat tuoteryhmät, palvelut

Palvelut tuulivoimahankkeiden suunnitteluun (mittaukset, tuotantoanalyysit), sääennusteet liittyen tuuli-, vesi- ja aurinkovoimaan, uusiutuvaan energiaan liittyvä tutkimus: modernit säähavaintotekniikat ja sääennusteiden kehitys, vaikuttavuus- ja riskienhallintaennusteita

Yrityksen kuvaus energiamurroksen näkökulmasta

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Yritys tuottaa muun muassa sääennusteita tuuli-, aurinko- ja vesivoiman käyttöön liittyen, tuulimittauksia ja tuotantoanalyysejä tuulienergiahankkeiden suunnittelun tueksi sekä tutkii ja kehittää kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä ja sääennusteita uusiutuvan energian tarpeisiin. Ilmatieteen laitoksella on Helsingin Kumpulassa 20 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmä, jonka avulla se tutkii erilaisten sääolojen vaikutusta energiantuotantoon. Ilmatieteen laitoksella painotetaan enenevässä määrin uusiutuvaan energiaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Yksi esimerkki näistä on Ilmatieteen laitoksella työskentelevän Sami Niemelän EE-VaGe- projekti. Siinä rakennetaan pilottipalvelu, joka perustuu Ilmatieteen laitoksen avoimen datan rajapintoihin. Kyseisen projektin ensisijaisena tavoitteena on parantaa sääennustusdatan hyödynnettävyyttä energiasektorin sovelluksissa. Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan sen henkilötyövuosien määrä vuonna 2016 oli 627.

Vienti

Kansainvälisiä projekteja