Opettajille

Tervetuloa Energiamurroksen koulusivuille! Näiltä sivuilta löydät Linnanahteen energiamurros -sarjan jaksoja lyhyemmäksi leikattuina, sekä aiheeseen liittyviä tehtäviä oppilaille. Sivuston sisällöt ovat vapaasti käytettävissä opetukseen.

Kenelle: Tehtävät ja videot on suunnattu erityisesti yläkouluun ja 2.asteelle.

Tehtävien käyttö: videoita ja tehtäviä voi ottaa osaksi omaa opetusta tai niitä voi käyttää eriyttävänä materiaalina nopeimmille oppilaille. Tehtävät keskittyvät erityisesti tiedonhakuun, tilastoihin, sekä eri energiamuotojen hyötyjen ja haittojen pohdintaan.

Tutustu myös muihin STEKin sähköön ja energiaan liittyviin oppimateriaaleihin → sähkölä.fi

Tehtäviä sähkö- ja energia-alan opintoihin ja ammatteihin liittyen

 1. Selvitä millaisia ammatteja sähkö- ja energia-alalla on ja millaista osaamista tulevaisuuden työelämässä näillä aloilla tarvitaan. Voit käyttää apunasi hakukoneita, tutkia Näkymätön voima – tai Energiamaailma – sivustoja.  
 2. Selvitä mitä opintoja eri ammatteihin tulee suorittaa. Voit käyttää apunasi samoja lähteitä kuin edellisessä tehtävässä. 

1. Aurinkovoima

Jaksoissa käydään tutustumassa aurinkovoimalan toimintaan, perehdytään aurinkopaneelin toimintaperiaatteeseen paneeleja valmistavassa tehtaassa ja testataan miten sähkö toimii käyttövoimana potkulaudassa.

2. Biovoima

Biokaasua saadaan orgaanisen jätteen mätänemisprosessissa. Biokaasulla voidaan puolestaan tuottaa sähköä.

Prosessiin perehdytään sähkön tuotannon kannalta omavaraisella maitotilalla. Isommassa mittakaavassa biovoimalla aikaansaatua sähköä syntyy biokaasulaitoksessa.  

3. Geovoima

Kirjaimellisesti maan uumeniin porautuvassa jaksossa selvitetään, miten maankuoren geotermisesta energiasta saadaan otettua talteen lämpöä kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi.

 

4. Sähköverkko

Sähköverkko-jaksoissa tutustutaan suomalaisten sähkönkäytön mahdollistavaan kantaverkkoon ja demonstroidaan sähkönsiirtoa ja sähköverkon toimintaa.

5. Sähkön varastointi

Energian ja erityisesti sähkön varastointi on haastavaa. Kun säätilan vaihteluille alttiin uusiutuvan energian, tuuli- ja aurinkovoiman, osuus energiantuotannosta kasvaa, sen tehokas varastointi pitäisi pystyä ratkaisemaan.

6. Tuulivoima

Tutustumiskäynnillä tuulivoimalassa huomataan, että tuulivoimalassa 140 metrin korkeudessa todellakin huojuu. Tuulivoimakin perustuu pyörimisliikkeessä syntyvän energian muuntamiseksi sähköksi.

7. Vesivoima

Vesivoimalla on entistäkin tärkeämpi merkitys, kun energiantuotannossa lisätään uusiutuvan energian osuutta. Vesivoima toimii säätövoimana, joka varmistaa että sähköä on saatavilla silloinkin, kun ei tuule tai aurinko ei paista.

8. Ydinvoima

Suurin osa Suomen sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Ydinvoimalan toimintaperiaate opitaan vierailulla Olkiluodon ydinvoimalassa. Lisäksi tehdään katsaus myös vetyä hyödyntävään fuusioreaktoriin ja tutkitaan toriumia energialähteenä.

Opetussuunnitelmayhteydet

LOPS 2019 Fysiikan oppiaine:

 • FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta
 • FY3 Energia ja lämpö
 • FY4 Voima ja liike
 • FY6 Sähkö
 • FY7 Sähkömagnetismi ja valo
 • FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen

POPS 2014 (7-9 luokka):

 • Laaja-alaiset taidot: L3, L7
 • Fysiikan oppiaine: T3, T4, T5, T6, T7, T9, T11, T12, T14, S1, S2, S3, S4, S6
 • Kemian oppiaine: T3, T4, S4, S6