Vesivoima

Puhtaan sähkön Suomi ei toteutuisi ilman vesivoimaa

Tuhansien järvien maa on todellisuudessa 168 000 järven maa. Sisävedet peittävät kaikkiaan 10 % Suomen pinta-alasta. Sen lisäksi 47 % maarajastamme on meriviivaa. Ei siis ihme että vesivoima kattaa yksin lähes puolet Suomen uusiutuvasta sähköntuotannosta. Suomen pyrkimys täyteen päästöttömyytten vuoteen 2035 mennessä ei olisi mahdollista ilman tuhansia vesistöjämme.

Vesivoima perustuu virtaavan veden liike-energian sekä putoavan veden potentiaalienergian muuntamiseen sähköksi. Yksinkertaisen toimintaperiaatteensa vuoksi vesivoimaa on helppo varastoida häviöttömästi vesialtaisiin. Virtauksen vaivaton säätely mahdollistaa luotettavan ja hukattoman sähköntuotannon suoraan tarpeeseen.

Tuotantokapasiteetti kasvaa kohisten

Suomen ensimmäinen vesivoimala otettiin käyttöön Tammerkoskella jo 1891. Toisena 1928 valjastettu Imatrankoski on Suomen suurin ja tuottoisin. Merkittävimmät tuotantokohteet on siis jo hyödynnetty. Suomessa toimii nykyisellään peräti 250 vesivoimalaa.

Uusien vesivoimaloiden lisärakentaminen on korkeiden kustannusten ja ympäristökuormitusten vuoksi kannattamatonta. Suomalaisen vesivoiman tuotantokapasiteettia lisätään kasvattamalla nykyisten laitosten tehokkuutta. Koneistoja kehitetään ja päivitetään huoltotoimenpiteiden yhteyksissä, jolloin sähköntuotantokaan ei pääse häiriintymään.

Vedessä on Suomin suurin säätövoima

Sähköntuotannon ja -kulutuksen väliset vaihtelut voivat olla voimakkaita ja arvaamattomia. Säätövoimalla tarkoitetaan sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan vaihteluihin välittömästi. Vesivoimaloita voidaan käynnistää, säädellä ja pysäyttää useimpia muita voimalaitoksia nopeammin.

Vesivoima paikkaa tuotantoaukkoja silloin, kun tuuli ei kulje tai aurinko paista. Vesivoimalla on Suomessa kaikkein merkittävin rooli jopa vuorokausikohtaisissa tuotannon ja kulutuksen vaihteluissa. Vedessä virtaa siis Suomen tehokkain ja edullisin säätövoima.

Vesivoimalan toiminta

1 Joessa virtaava vesi ohjataan voimalaitoksen turbiineihin.

2 Vesi pyörittää turbiinia, joka on kytketty akselilla generaattoriin. Generaattori tuottaa sähköä.

3 Vesivoimalan tuotantoa voidaan nostaa ja laskea nopeasti sähköverkon tarpeiden mukaisesti.

"Olimme vierailulla Kuusankosken vesivoimalassa ja laskeuduimme monta metriä Kymijoen pinnan alapuolelle, vain yksi seinä välissä kuohuvaan jokeen."