Ydinvoiman tehtäväsivu

Video 1: Erilaisten sähköntuotantotapojen
osuudet kilometrin ajossa

Video 2: Ydinvoiman historiaa ja Olkiluodon ydinvoimala

Video 3: ITER-fuusioreaktori

Video 4: Olkiluodon ydinvoimalan reaktorihalli,
generaattori ja jätteiden sijoittelu

Video 5: Torium energianlähteenä

Tehtävät

Tehtävä 1: Tiedonhakutehtävä

Tehtävä 2: Ydinvoimaan liittyvä tilastotehtävä

Mene Fingridin avoimen datan palveluun ja datasettiin ”Ydinvoimatuotanto – reaaliaikatieto”Voit hakea datasetin myös haun kautta.

Valitse haluttu alkupäivämäärä, lopetuspäivämäärä ja tiedostomuoto. Csv tiedostot toimivat LibreOfficella, xls ja xlsx Excelillä.

 

Selvitä (huomioi arvon yksikkö MWh/h):

  1. Miten paljon energiaa saatiin ydinvoimatuotannolla keskimäärin viime viikolla? Voit laskea sarakkeen ”Ydinvoimatuotanto – reaaliaikatieto” kaikista arvoista keskiarvon.
  2. Vertaa ydinvoimatuotantoa viikon ajalta joulukuussa, maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Onko tuotannossa vaihtelua eri vuoden aikoina?
  3. Vertaa osuutta tuulivoiman ja vesivoiman reaaliaikaiseen tuotantoon.
  4. Jatkokysymys: jaksossa kilometrin pituista sähkömoottoripyörämatkaa kuljettiin 274 metriä ydinvoimalla, 190 metriä vesivoimalla ja 96 metriä tuulivoimalla. Vastaako viimeisen viikon keskiarvotuotantoteho näitä lukuja? Voit vertailla myös pidemmältä ajalta.

Tehtävä 3: Ydinvoiman hyvät ja huonot puolet

Pohdi, mitkä ovat ydinvoiman hyvät ja huonot puolet. Argumentoi puolesta ja vastaan. Voit käyttää apunasi hakukoneita ja Energiamaailman ydinvoima -sivua.