Sähköverkko

Kymmenentuhannen kilometrin kantaverkko

Energiantuotannon murrosvaihe asettaa entistä tiukempia vaatimuksia myös Suomen sähköverkolle. Tuotannon hajautuessa pienempiin kilpailukykyisiin yksiköihin, sähkön on liikuttava entistäkin laajemmin ja useampaan suuntaan. Yksityisten sähköntuottajien on nykyisin mahdollista, ja usein jopa kannattavaa, vapauttaa ylijäämäsähköä takaisin valtakunnalliseen verkkoon.

Suomen sähkönsiirto koostuu yhdestä kantaverkosta, joka jakaantuu 12 alueverkkoon ja edelleen 80 jakeluverkkoon. Pelkästään kantaverkkoon lukeutuu yli 14 000 km voimajohtoa ja lähes 120 sähköasemaa. Sitä kasvatetaan parhaillaan jopa 3 000 lisäkilometrillä ja 30 sähköasemalla. Pyrkimyksemme päästöttömään energiankulutukseen tarkoittaa entistä suurempaa sähköntarvetta etenkin teollisuudessa ja liikenteessä.

Sähkön saatavuuteen voi luottaa ympäri Suomen

Elämälle välttämättömien veden ja lämmön jälkeen sähkön saanti on yhteiskuntamme toiminnan kannalta keskeisintä. Korkean koulutustason maassa myös sähköverkkomme käyttövarmuus on huippuluokkaa. Sähköalan työntekijät ympäri Suomen pitävät huolta sähköverkkomme toimintakyvystä kellon ympäri.

Suomen sähköjärjestelmä toimii 100 % tehokkuudella 24/7. Silloinkin kun valot kotona sammuvat ilman, että kukaan napsauttaa katkaisimesta. Ongelmankartoitus ja huoltotoimenpiteet sähköverkossa käynnistyvät välittömästi. Eivätkä ne valot sammu ilman hyvää syytä juuri koskaan. Suomen kantaverkon siirtovarmuus on pysynyt jo vuosikymmeniä yli 99,99 % lukemissa, mikä tekee siitä kansainvälisestikin ensiluokkaisen.

”Sähköverkko-jaksossa liikun todella korkean jännitteen alueella. Mieleeni jäi, miten hienosti suomalainen sähköverkko on suunniteltu. Vastuu on iso, mutta kovia ovat tekijätkin.”

Moderni sähköverkko

1 Modernissa sähköverkossa sähköä tuotetaan sekä suurissa voimalaitoksissa, että pienemmissä yksiköissä.

2 Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto vaihtelee ympäristön olosuhteiden mukaan, ja tästä johtuen verkon tulee reagoida muutoksiin nopeasti.

3 Olosuhteiden salliessa yksittäiset kotitaloudetkin voivat myydä tuottamansa ylimääräisen sähkön valtakunnan verkkoon.

4 Sähköautojen akut voivat toimia osana älykästä sähköverkkoa silloin kun autolla ei ajeta.

Suomen sähköverkko kasvaa myös älykkyydessään

Valtaosa Suomen sähköasemista on rakennettu yli 30 vuotta sitten. Teknologian kovassa kehitystahdissa on kannattavampaa rakentaa uusia kuin päivittää vanhoja. Viimeisimmät digitaaliset älymuuntamot eroavat suuresti vanhimmista analogisista muuntamoista.

Älykkäässä sähköverkossa etäluettavat mittarit jakavat keskenään välitöntä dataa tuotannosta, siirrosta ja kulutuksesta. Automatiikka voi käyttää sähköä sieltä, missä se on edullisinta silloin, kun kulutus on alimmillaan, tai sulkea hetkittäin tarpeettomia toimintoja, kun sähkön saatavuus ei ole parhaimmillaan. Älykkäässä valvomossa seurataan tiiviisti myös sää- ja häiriökarttoja. Niiden avulla paikannetaan, korjataan sekä ennaltaehkäistään ongelmia ilman maastoutumista.

"Sarjan jälkeen arvostan entistä enemmän sähkön tuotantoa. Kun napsautan saunan päälle, siinä matkalla on aika monta asiaa, että kiukaani lämpenee."