Aurinkovoiman tehtäväsivu

Video 1: Aurinkoenergia ja Lemenen aurinkovoimala

Video 2: Aurinkopaneelitehdas Solar Finland Oy

Video 3: Aurinkovoimalla toimiva sähköpotkulauta

Tehtävät

Tehtävä 1: Pohdintakysymykset

Pohdi ja etsi vastaukset kysymyksiin. Käytä apunasi videoita, sekä Energiamurroksen aurinkovoima -sivua. Oikeat vastaukset voit tarkastaa kysymyksen viereistä nuolta painamalla.

Auringonsäteilyn hyödyntämistä suoraan. Se voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Aurinkokennot muuntavat vastaanottamansa säteilyn valosähköisen ilmiön avulla sähköksi. Aurinkokeräimet puolestaan varastoivat Auringon säteilyn sisältämän lämpöenergian hyötykäyttöön.

Valtaosa auringon energiasta hyödynnetään epäsuorasti säteilyn synnyttäminä virtauksina tai eliöihin varastoituneena. Esimerkiksi vesi-, tuuli- ja biovoima ovat tällaisia energiamuotoja.

Tehtävä 2: Aurinkovoimaan liittyvä tilastotehtävä

Mene Fingridin avoimen datan palveluun ja datasettiin ”Aurinkovoiman tuotantoennuste – päivitys kerran vuorokaudessa”. Voit hakea datasetin myös haun kautta.

Valitse haluttu alkupäivämäärä, lopetuspäivämäärä ja tiedostomuoto. Csv tiedostot toimivat LibreOfficella, xls ja xlsx Excelillä.

Selvitä (huomioi arvon yksikkö MWh/h):

  1. Millainen on ollut aurinkovoiman tuotantoennuste edellisen 7 päivän aikana? Minä kellonaikoina tuotantoennuste on ollut 0 MWh/h?
  2. Vertaa aurinkovoiman tuotantoennustetta viikon ajalta joulukuussa, maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Miten tuotantoennusteet vaihtelevat eri vuoden aikoina? Voit käyttää vertailussa apuna myös Fingridin aurinkovoiman tuotanto -sivua.

Tehtävä 3: Aurinkovoiman hyvät ja huonot puolet

Pohdi, mitkä ovat aurinkovoiman hyvät ja huonot puolet. Argumentoi puolesta ja vastaan. Voit käyttää apunasi hakukoneita ja Energiamaailman aurinkovoima -sivua.