Ydinvoima

Päästöttömän sähköntuotannon ydin

Suomalaisella insinööritaidolla täydennetty ja ylläpidetty ydintekniikka tuottaa yli kolmasosan Suomen sähköstä (tilanne 2/2022). Olkiluoto 3 tulee muuttamaan tilannetta jo vuoden 2022 aikana. Ydinvoima perustuu hallittuun ketjureaktioon, jossa halkeavat atomiytimet vapauttavat sidosenergiansa hyötykäyttöön. Tämä takaa tasaisen sähköntuotannon vuorokaudenajasta tai sääolosuhteista riippumatta.

Ydinvoiman tuotannon hiilidioksipäästöt ovat samaa luokkaa uusiutuvien tuotantomuotojen kanssa. Suomen ydinvoimaloiden yli 90 % käyttöaste on huomattavasti maailman keskivertoa korkeampi ja pitää tuotantokustannukset ajoittain jopa aurinkosähköä matalammalla. Ydinvoima on siis vakaasti Suomen merkittävin päästöttömän sähköntuotannon muoto.

Suomalainen ydinvoima on omavaraista

Vain kaksi ydinvoimalaa ovat kattaneet kolmanneksen Suomen sähköntarpeesta jo 40 vuoden ajan. Suomen ensimmäinen kaupallinen ydinreaktori käynnistyi Loviisassa 1977 ja toinen Olkiluodossa 1979. Tällä hetkellä Suomella on käytössään yhteensä viisi reaktoria, joista viimeisenä käyttöönotettu OL3 tulee yksin kattamaan 15 % Suomen sähkönkulutuksesta.

Suomalainen ydinvoimaa voidaan pitää melko omavaraisena ja se luo tuhansia työpaikkoja esikehittelystä jälkikäsittelyyn. Suomessa koulutetaan vuosittain muun muassa ydinvoimatekniikan diplomi-insinöörejä, joiden erikoisosaamiselle löytyy globaalisti kasvavaa kysyntää. Ala työllistää ydintekniikan lisäksi myös lukemattomia muita tekniikan, teollisuuden ja rakentamisen ammattilaisia. Suomalainen osaaminen muun muassa ydinpolttoaineen käsittelyn ja loppusijoituksen osalta on kansainvälisesti johtavaa tasoa.

Toimintaperiaate

1 Ydinreaktorin polttoainenipuissa käynnissä oleva fissioreaktio tuottaa lämpöä ja kiehuttaa reaktorissa olevaa vettä.

2 Kuuma höyry johdetaan turbiiniin.

3 Turbiiniin kytketty generaattori tuottaa sähköä.

4 Polttoaineen palamaa voidaan muuttaa erityisillä säätösauvoilla ja näin nostaa tai laskea tuotantoa tarpeen mukaan.

”Sarja oli minulle monellakin tapaa ikimuistoisin kaikista tähän asti tekemistäni tuotannoista. Pääsin tutustumaan todella erikoisiin paikkoihin, kuten vaikkapa Olkiluodon ydinvoimalaan. Juuri tästä syystä ohjelmaa oli poikkeuksellisen hienoa tehdä.”