Tuulivoima

Kylmä ilma ja lämmin meri saavat Suomen tuulemaan

Pohjoisen kylmä ilmasto ja Itämeren lämmin merivirta tekevät Suomesta huomattavasti keskimääräistä tuulisemman maan. Siksi jopa neljäsosa uusiutuvasta sähköntuonnostamme on tuulesta temmattu. Koko vuoden tuulisähköstä jopa 70 % tuotetaan talvisin, kun ilmanpaineen vaihtelut ovat suurimmillaan.

Talvella ilma on tiheämpää ja tuuli voimakkaampaa, jolloin tuotantokiintiöt täyttyvät kesään verrattuna huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Valtaosa tuulisähköstä tuotetaan suoraan käyttöön etenkin talvisin, kun sähkönkulutus on suurimmillaan.

Tuulisähkö on Suomen edullisinta

Suomen ensimmäinen tuulivoimala avattiin Imatralla 1986. Nyt vuonna 2022 niitä on ympäri Suomen jo yli 800. Yhden tuulivoimalan käyttöikä on noin 30 vuotta. Optimaalisissa olosuhteissa sen on mahdollista kattaa jo kuudessa kuukaudessa koko käyttöikänsä tuotantokustannukset. Uusimmat tuulivoimateknologiat tekevät tuulivoimasta tuotantokustannuksiltaan kaikkein edullisimman sähköntuotantomuodon Suomen oloihin. Nykyisin tuulivoimaa rakennetaan markkinaehtoisesti, eli ilman aiempina vuosina suurta keskustelua herättäneitä tukimuotoja.

Tuulivoimaloiden kehitys näkyy ulospäin pääsääntöisesti korkeampina torneina ja pidempinä lapoina. Näillä keinoilla pystytään hyödyntämään entistä voimakkaampaa tuulta entistä suuremmilta ilma-aloilta. Pienikin korotus voimalan korkeudessa näkyy tuntuvasti sen tehokkuudessa. Pääsääntöisesti mitä korkeammalle mennään, sitä kovempaa tulee.

The wind turbine power working, blue sky, energy power concept

Miten tuuliturbiini toimii?

1 Tuuli pyörittää tuulivoimalan lapoja, jotka on kiinnitetty akseliin.

2 Vaihdelaatikko muuttaa lapojen hitaan pyörimisliikkeen nopeammaksi generaattoria varten.

3 Generaattori muuttaa akselin pyörimisliikkeen sähköksi.

4 Generaattorin tuottama sähkö siirretään rungon sisällä kulkevilla kaapeleilla sähköverkkoon.

Merellä tuulee mannerta enemmän

Suomi on maailman metsäisin maa. Jopa 75 % maapinta-alastamme on metsän peitossa, mikä heikentää mantereemme tuulisuutta. Siksi merituulen merkitys kasvaa kovaa vahtia. Tuulisimmat olosuhteet löytyvät lämpimän mantereen ja kylmän meren rajavyöhykkeeltä. Kannattava tuotantokorkeus on sisämaassa huomattavasti rannikkoa suurempi. Suomen suurin tuulivoimakunta on länsirannikolla sijaitseva Kalajoki, jossa seisoo jo yli 60 tuuliturbiinia.

Jatkossa on tarkoitus hyödyntää rannikon lisäksi myös sitä osaa Itämerestä, joka kattaa 13 % valtiomme pinta-alasta. Merellä tuulivoimaloista voi rakentaa kooltaan ja tehokkuudeltaan jopa kaksinkertaisia. Käynnissä olevien hankkeiden myötä on rakentumassa noin 380 uutta voimalaa 2-20 kilometrin säteelle mantereesta. Merivoimalat pyrkivät kaksinkertaistamaan Suomen tuulisähkön tuotannon vain kahdessa vuodessa.

"Luhangan tuulivoimala tuulisena päivänä oli hurja kokemus. Käytännössä olimme kuvaajaan ja äänittäjän kanssa Näsinneulan korkuisessa kapeassa tornissa. Ja se muuten heilui tuulen voimasta."