Vesivoiman tehtäväsivu

Video 1: Vesivoima ja Kuusankosken vesivoimala

Video 2: Kuusankosken vesivoimalan matalapainekone ja turbiini

Tehtävät

Tehtävä 1: Pohdintakysymykset

Pohdi ja etsi vastaukset kysymyksiin. Käytä apunasi videoita, sekä Energiamurroksen vesivoima -sivua. Oikeat vastaukset voit tarkastaa kysymyksen viereistä nuolta painamalla.

Vesivoima perustuu virtaavan veden liike-energian sekä putoavan veden potentiaalienergian muuntamiseen sähköksi. Yksinkertaisen toimintaperiaatteensa vuoksi vesivoimaa on helppo varastoida häviöttömästi vesialtaisiin. Virtauksen vaivaton säätely mahdollistaa luotettavan ja hukattoman sähköntuotannon suoraan tarpeeseen.

Suomen ensimmäinen vesivoimala otettiin käyttöön Tammerkoskella jo 1891. Toisena 1928 valjastettu Imatrankoski on Suomen suurin ja tuottoisin. Merkittävimmät tuotantokohteet on siis jo hyödynnetty. Suomessa toimii nykyisellään peräti 250 vesivoimalaa.

Tehtävä 2: Vesivoimaan liittyvä tilastotehtävä

Mene Fingridin avoimen datan palveluun ja datasettiin ”Vesivoimatuotanto – reaaliaikatieto”. Voit hakea datasetin myös haun kautta.

Valitse haluttu alkupäivämäärä, lopetuspäivämäärä ja tiedostomuoto. Csv tiedostot toimivat LibreOfficella, xls ja xlsx Excelillä.

Selvitä (huomioi arvon yksikkö MWh/h):

  1. Miten paljon energiaa saatiin vesivoimatuotannolla keskimäärin viime viikolla? Voit laskea sarakkeen ”Vesivoimatuotanto – reaaliaikatieto” kaikista arvoista keskiarvon.

  2. Vertaa vesivoimatuotantoa viikon ajalta joulukuussa, maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Onko tuotannossa vaihtelua eri vuoden aikoina?

  3. Vertaa osuutta tuulivoiman ja ydinvoiman reaaliaikaiseen tuotantoon.
  4. Jatkokysymys: ydinvoimaa käsittelevässä jaksossa tulee ilmi, että ydinvoimalla saadaan 27 % energiatarpeesta, vesivoimalla 19 % ja tuulivoimalla 10 %. Vastaako viimeisen viikon keskiarvotuotantoteho näitä lukuja? Vertaile myös pidemmältä ajalta.

  5. Laske keskiarvojen perusteella keskiarvotuotantoteho aurinkovoimalle (3 % energiatarpeesta) ja biovoimalle (12 % energiatarpeesta).

Tehtävä 3: Vesivoiman hyvät ja huonot puolet

Pohdi, mitkä ovat vesivoiman hyvät ja huonot puolet. Argumentoi puolesta ja vastaan. Voit käyttää apunasi hakukoneita ja Energiamaailman vesivoima -sivua.