Biovoiman tehtäväsivu

Video 1: Lähteenmäen tila ja biovoimala

Video 2: Envorin biokaasulaitos ja valvomo

Video 3: Envorin biokaasulaitos ja bioreaktori

Tehtävät

Tehtävä 1: Pohdintakysymykset

Pohdi ja etsi vastaukset kysymyksiin. Käytä apunasi videoita, sekä Energiamurroksen biovoima -sivua. Oikeat vastaukset voit tarkastaa kysymyksen viereistä nuolta painamalla.

Polttoon soveltuvaa biomassaa saadaan muun muassa elintarviketeollisuuden tai maatalouden jätteistä.

Suomen uusiutuvasta sähköstä kolmasosa (noin 33%) tuotetaan biovoimalla

Suomen bioenergian korkeat tuotantoluvut ovatkin pääosin metsiemme ansiota. Energiapuuta ei tarvitse erikseen kasvattaa, vaan bioenergian tuotannossa hyödynnetään pelkästään metsänhoidon sivutuotteita, kuten hakkuutähteitä, pienpuuta, kuorta, purua, haketta tai muutoin teollisuuteen soveltumatonta puuta. Valtaosa kotimaisesta bioenergiasta tuotetaan ja kulutetaan metsätaloudessa.

Tehtävä 2: Biovoimaan liittyvien termien erot

Selvitä, mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan. Voit käyttää apunasi hakukoneita ja Energiamurrokset biovoima -sivua. Lopuksi voit tarkastaa oikeat vastaukset kysymyksen viereistä nuolta painamalla.

Biologista alkuperää oleva aines lukuun ottamatta geologisiin muodostuksiin peittyneitä ja fossiilistuneita aineksia (esimerkiksi öljy).

Orgaanisen aineksen anaerobisen hajoamisen tuotetta, jonka pääkomponentit ovat metaani (60-65%) ja hiilidioksidi (30-35%).

Biomassasta saatava energia, jota voidaan hyödyntää polttoaineena joko suoraan tai muunnettuna kaasun tai nesteen muodossa.

Nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta. 

Tehtävä 3: Biovoiman hyvät ja huonot puolet

Pohdi, mitkä ovat biovoiman hyvät ja huonot puolet. Argumentoi puolesta ja vastaan. Voit käyttää apunasi hakukoneita ja Energiamaailman bioenergia -sivua.