Sähkön varastoinnin tehtäväsivu

Video 1: Energianvarastointi ja vetyenergiademonstraatio

Video 2: Katri Valan lämpöpumppulaitos ja
Esplanadin lämpöpumppulaitos

Video 3: Broadbit Batteries ja suola-akun valmistus

Tehtävät

Tehtävä 1: Pohdintakysymykset

Pohdi ja etsi vastaukset kysymyksiin. Käytä apunasi videoita, sekä Energiamurroksen sähkön varastointi -sivua. Oikeat vastaukset voit tarkastaa kysymyksen viereistä nuolta painamalla.

Sähköä varastoidaan kemiallisena energiana akkuihin ja paristoihin, jotka ovat arkisia laitteita. Sähköntuotannon ja -kulutuksen vaihteluiden tasoittamiseksi ne ovat kuitenkin riittämättömiä.

Sähköä on kannattavinta varastoida energian muissa muodoissa, kuten kineettisenä energiana vauhtipyörässä tai potentiaalienergiana pumppuvoimalaitoksissa.

Sähkön varastointi sähkönä on vielä niin kallista, että esimerkiksi tuulivoiman kohdalla on kannattavampaa rakentaa ylisuuri tuotantokapasiteetti ja päästää ylijäämäsähkö hukkaan. Ylimääräisen sähkön muuntaminen lämmöksi on investointikustannuksiltaan noin 100 kertaa edullisempaa kuin varastointi sähkönä.

Toistaiseksi kannattavin suuren mittaluokan menetelmä on varastoida sähköä potentiaalienergiana pumppuvoimalaitoksessa. Laitokseen johdetulla sähköllä pumpataan vettä korkeaan altaaseen, jolloin sähköenergia vaihtuu veden potentiaalienergiaksi. Sellaisena se voidaan muuntaa vesivoimalan toimintaperiaatteella jälleen sähköksi. Pumppuvoimalaitokset kattavat 99 % koko Euroopan sähköverkon varastointikapasiteetista.

Tehtävä 2: Sähkön varastointiin liittyvä tiedonhakutehtävä

Selvitä, miksi sähkön varastointi on haastavaa? Voit käyttää apunasi hakukoneita, Energiamurroksen sähkön varastointi -sivua ja STEK:n sähkönvarastoinnista kertovaa sivua

Tehtävä 3: Sähkön varastoinnin hyvät ja huonot puolet

Pohdi, mitkä ovat sähkön varastoinnin hyvät ja huonot puolet. Argumentoi puolesta ja vastaan. Voit käyttää apunasi hakukoneita.